www.ravnoteza.hr
 
  početna o nama kontakt ostale usluge
 
 
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura Tlak
 
Temperaturna raspodjela
Temperatura
 
Zakonsko mjeriteljstvo
Humani tlakomjeri Pneumatici
 
 
Akreditirana područja umjeravanja tlaka


Umjeravanje u laboratoriju / Calibration performed in a laboratory

Mjerna veličina / Mjerilo

Measurand / Calibration item

Mjerno područje

Measurement range

Mjerna sposobnost*

Calibration and
measurement capatibility*(CMC)

Metode umjeravanja

Calibration methods
Napomene

Remarks

Tlak, p / p
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Pressure, p / p
Bourdon tube pressure gauges,
electrical pressure gauges

0 do/to 100 Pa
(0 do/to 1 mbar)

0,5 Pa

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-01 Izdanje/Issue 2 2019-06-10

Tlačni medij:
plin
(dušik, zrak)

Pressure medium: gas
(nitrogen, air)

 

100 do/to 2500 Pa
(0 do/to 25 mbar)
5 Pa
2,5 k Pa do/to 0,2 MPa
(25 mbar do/to 2 bar)
2 mbar
0,2 MPa do/to 0,5 MPa
(2 bar do/to 5 bar)
5 mbar
0,5 MPa do/to 2 MPa
(5 bar do/to 20 bar)
10 mbar
0 MPa do/to 10 MPa
(0 bar do/to 100 bar)
70 mbar

Tlačni medij: ulje

Pressure medium: oil
10 MPa do/to 40 MPa
(100 bar do/to 400 bar)
350 mbar

Apsolutni tlak, p /
a
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Absolute pressure, p
/
a
Bourdon tube pressure gauges, electrical pressure gauges

5000 Pa do/to 350000 Pa (50 mbar do/to 3500) mbar 0,7 mbar

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-01 Izdanje/Issue 2 2019-06-10

Tlačni medij: plin (dušik, zrak)
Pressure medium: gas (nitrogen, air


Umjeravanje na terenu / On-site calibration

Mjerna veličina / Mjerilo

Measurand / Calibration item

Mjerno područje

Measurement range

Mjerna sposobnost*

Calibration and
measurement capatibility*(CMC)

Metode umjeravanja

Calibration methods
Napomene

Remarks

Tlak, p / p
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Pressure, p / p
Bourdon tube pressure gauges,
electrical pressure gauges

0 do/to 100 Pa
(0 do/to 1 mbar)

0,6 Pa

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-01 Izdanje/Issue 2 2019-06-10

Tlačni medij:
plin
(dušik, zrak)

Pressure medium: gas
(nitrogen, air)

 

100 do/to 2500 Pa
(0 do/to 25 mbar)
5 Pa
2,5 k Pa do/to 0,2 MPa
(25 mbar do/to 2 bar)
2 mbar
0,2 MPa do/to 0,5 MPa
(2 bar do/to 5 bar)
5 mbar
0,5 MPa do/to 2 MPa
(5 bar do/to 20 bar)
10 mbar
0 MPa do/to 10 MPa
(0 bar do/to 100 bar)
70 mbar

Tlačni medij: ulje

Pressure medium: oil
10 MPa do/to 40 MPa
(100 bar do/to 400 bar)
350 mbar

Apsolutni tlak, p /
a
Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem

Absolute pressure, p
/
a
Bourdon tube pressure gauges, electrical pressure gauges

5000 Pa do/to 350000 Pa (50 mbar do/to 3500) mbar 0,7 mbar

Vlastiti postupak
In-house procedure LTR-PO-01 Izdanje/Issue 2 2019-06-10

Tlačni medij: plin (dušik, zrak)
Pressure medium: gas (nitrogen, air* CMC (Calibration and Measurement Capability) je procijenjena kao proširena mjerna nesigurnost dobivena množenjem standardne nesigurnosti s faktorom pokrivanja k, koji odgovara razini povjerenja od oko 95%. Uobičajeno i ako nije drugačije navedeno, faktor k iznosi 2. CMC je izračunata u skladu s EA 4/02 M:2013 Evaluation of the Uncertainty of measurement in Calibration.

The CMC (Calibration and Measurement Capability) has been estimated as an expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to confidence level of about 95 %. Normally and unless stated otherwise, this factor k is 2. The CMC has been determined according to the EA 4/02 M:2013 Evaluation of the Uncertainty of measurement in Calibration.