www.ravnoteza.hr
 
  početna o nama kontakt ostale usluge
 
 
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura Tlak
 
Temperaturna raspodjela
Temperatura
 
Zakonsko mjeriteljstvo
Humani tlakomjeri Pneumatici
 
 
Usluge savjetovanja i edukacije
 • Sustav umjeravanja

Uspostava nadzora nad mjernom opremom i mjerenjima općenito jedan je od temeljnih zahtjeva kako norme ISO 9001, tako i raznih drugih normi i vodiča koji definiraju zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnim firmama (GMP, HACCP, ISO 16949, ISO 13485, ….). Uspostava nadzora ne znači samo puko ispunjenje zahtjeva već uspostavu optimalnog sustava koji će firmi omogućiti bolju efikasnost, a ne biti dodatni trošak.
Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u ovom području, u stanju smo klijentima ponuditi kompletnu uslugu uvođenje sustava umjeravanja koja uključuje definiranje kritičnih mjerenja, postavljanje zahtjeva (mjerni opsezi, točnosti, postupci i učestalosti umjeravanja,…), te uvođenje sustava u praksu.

 • ISO 9001

Certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 kompanija pruža dokaz klijentu ili potencijalnom klijentu da je u stanju trajno isporučivati proizvod i/ili uslugu ugovorene kvalitete. Posjedovanje certifikata ISO 9001 postao je danas gotovo neophodan uvjet za opstanak na tržištu.
Kako bi klijentima pomogli kod uspostave sustava i certifikacije, razvili smo paletu usluga koje obuhvaćaju:

 • Edukacija klijenata o osnovnim zahtjevima norme ISO 9001:2008, te kako te zahtjeve ispuniti u praksi na optimalan način,
 • Dizajn sustava upravljanja kvalitetom prilagođen potrebama klijenta,
 • Izrada dokumentacije sustava i savjetovanje pri izradi radnih uputa,
 • Uvođenje sustava u primjenu (implementacija),
 • Priprema za certifikaciju i održavanje sustava nakon certifikacije
 • ISO 17025

Akreditacija laboratorija prema zahtjevima norme EN ISO/IEC 17025 postupak je kojim se daje formalni dokaz da je laboratorij osposobljen za postupke ispitivanja i/ili umjeravanja u skladu sa zahtjevima norme i prijavljenim opsegom akreditacije. U Republici Hrvatskoj akreditacija laboratorija je u nadležnosti Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), rezultati ispitivanja i/ili umjeravanja laboratorija akreditiranih od strane HAA priznati su u svim zemljama članicama Europske unije, kao i u većini najrazvijenijih zemalja svijeta (SAD, Kanada, Australija, Japan..).
Naše usluge u postupku pripreme laboratorija za akreditaciju uključuju:

 • Definiranje opsega akreditacije
 • Savjetovanje kod implementacije zahtjeva sustava i usklađivanje procesa u laboratoriju radi ispunjenja tehničkih zahtjeva
 • Implementacija sustava
 • Provođenje inicijalne unutrašnje ocjene sukladnosti
 • Unapređenje poslovnih procesa (Lean i Six Sigma)

Kako bi odgovorile na sve veće zahtjeve globalnog tržišta, kompanije danas, osim stalnog razvoja i lansiranja novih proizvoda, sve veću pažnju moraju posvetiti i unutrašnjem razvoju. Jedno od ključnih pitanja na koje moraju odgovoriti čelni ljudi u gotovo svakom poduzeću je kako postići da vlastiti proizvod bude čim kvalitetniji, a da pri tome troškovi budu najmanji mogući, što postaje posebno aktualno u vrijeme recesije.
Stoga različite metode unapređenja poslovnih procesa (Lean, SIx sigma, 20 ključeva,..) postaju gotovo obvezni alat kompanija. Glavni problem koji se pri tome javlja je to što su ovi alati obično veoma skupi i dostupni samo velikim kompanijama.
Stoga smo razvili posebnu uslugu za manje firme koja omogućuje brzu implementaciju ovih alata po prihvatljivoj cijeni. Usluga se zasniva na ideji da se odmah na početku definiraju ključni procesi koje treba prve unaprijediti, te se pokrenu projekti unaprjeđenja, tijekom kojih se onda, u potrebnoj mjeri, usvajaju potrebni alati.